2021-09-14

Logo Özel Raporlama

Logo Özel Raporlama

Logo Özel Raporlama

Logo Özel Rapor Nedir?

Günümüzde ERP, CRM ve diğer kategorilerde yazılım ürünlerine sahip işletmeler raporlama işlemine sürekli ihtiyaç duymuştur.İşletme hedefleri ve mevcut iş akışı ile yapılan karşılaştırmaları yapmak için incelenen raporlar işletmelerin gelişmesinde etkin rol oynamıştır.Her geçen gün sektörel uygulamaların gelişmesiyle kendi bünyesinde bulunan raporlarlar da gelişmektedir.Ancak işletmelerin isteklerine karşılık veremeyen uygulamalarda özel raporlara ihtiyaç vardır. 

Logo Yazılım ürünlerinde standart raporlar bulunmaktadır.İşletmelerin sürekli inceleyebileceği kasa, çek, senet, malzeme ve diğer kategorilerdeki raporlar ürünler içerisinde yer almaktadır.Logo ürünlerinden olan Start, GO3, Tiger3, Tiger3 Enterprise, Bordro Plus, Mali Müşavir Plus, CRM ve diğer ürünlerde bu raporlar değişkenlik gösterebilmektedir.Ancak işletmelerin özel olarak istedikleri raporlar her ne kadar bu kategorilerle ilişkili olsa da rapor içeriği olarak istenileni vermeyebilir.Tam bu esnada Logo Özel Rapor hizmetini devreye girmektedir.

Logo Yönetimsel Raporlama

Yönetimsel raporlama ile işletmenin geçmiş işlemleri incelenir ve geleceğe dönük hedefler belirtilirken etkin rol oynar.İşletme politikaları, yönetim bütçeleri ve hedeflerle ilgili veriler sunulurken birçok adım tamamlanır.Bu adımların tamamlanması sürece bağlı değişkenlik gösterebilir.

Nokta Bilgi İşlem, raporların kaynağı olan verilerin doğruluğunu inceler.Bilgilerin doğru olduğuna karar verildiği esnada işletme yönetiminin istemiş olduğu raporlar hazırlanmaya başlar.

Logo raporları olarak sıralayabileceğimiz bütçe, nakit akış, malzeme, cari hesap kar-zarar, masraf merkezi, proje gelir-gider ve diğer birçok rapor yönetime sağlıklı bir şekilde sunulabilir.

Logo Özel Raporlama Sisteminin Avantajları 

İşletmelerin idari birimlerinde çalışan personeller rapor hazırlarken zaman kaybederler.Departmanın iş akışına göre raporlar hazırlanırken veriler kullanılır.Muhasebe, finans, satınalma, satış, dağıtım, insan kaynakları ve diğer departmanların ilgili yönetime verilmek üzere hazırlanan raporları günlük ya da haftalık olarak incelenmektedir.

Nokta Bilgi İşlem olarak iş yükünüzü azaltacak raporlama sistemini hazır hale getirerek yönetim ve departmanların isteklerine cevap getirecek hale getirmekteyiz.İstenilen raporu Excel ya da PDF formatlarıyla inceleyebilir, e-mail gönderimi sayesinde periyodik ulaşabilirsiniz.

Logo Özel Raporlama Sistemiyle ilgili detaylı bilgi almak için lütfen Logo Destek ekibimizle irtibata geçiniz.