Merkezi ERP çözümleriyle entegre çalışan Logo Veri Toplama ve Raporlama çözümü, sahada operasyon ile ilgili dağıtım kanallarında oluşan tüm verilerin (fatura, sipariş, stok, müşteri bilgileri) tek merkezde toplanmasını sağlayarak veri tutarlılığı kazandırmanın yanı sıra, satış ekiplerine de kendi müşterilerini ve bölgelerini analiz edebilme imkanı sunuyor.

Merkezi veri takibi 

Logo Veri Toplama ve Raporlama çözümü, farklı noktalarda gerçekleşen satış hareketlerini merkezi bir noktadan takip etmeyi sağlayarak satış, stok ve sipariş gibi verilerin etkili analizini yapma imkanı sunuyor. Her iki yönde de ana verilerin tutarlı şekilde iletilmesi sayesinde satış ağı, doğru ve güncel verilerle etkili bir şekilde yönetilebiliyor.