2021-09-29

Logo Connect FDA (Firma İçi Data Aktarımı)

Logo Connect FDA (Firma İçi Data Aktarımı)

Logo Connect FDA (Firma İçi Data Aktarımı)

Logo Connect - Ticari Sistem Entegrasyonu (FDA - Firmalar Arası Data Aktarımı)
Logo Connect FDA sayesinde ticari sistemde birden fazla firmaya sahip olan kullanıcılar firmalar arasında veri aktarımı yapabilmektedir.Go Plus, GO3, Tiger Plus, Tiger Enterprise, Tiger3 ürünlerinde ek modül olarak yüklenebilmektedir.Uygulamada Ticari Sistemde gönderilmek istenen veri seçilerek "Firmaya Gönder Düz" ya da "Firmaya Gönder Çapraz "seçenekleri dökümanların diğer firmalara aktarılmasını sağlar.

Veri Gönderimini Kolaylığı

Cari hesap kartları, malzeme sınıf kartları, fiyat kartları, malzeme fişleri, sipariş bilgileri, irsaliye bilgileri, fatura ve muhasebe fişlerini istediğiniz gibi başka bir firmaya aktarımını sağlayabilirsiniz.

Hızlı Veri Aktarımı

Aynı veritabanı içindeki farklı firmalara veri gönderimini, grup şirketleri arasında veri aktarımlarını, tanımlı firmalar arasında çapraz fiş ve belge gönderimlerini gerçekleştirebilirsiniz. FDA ile veri alışverişi tanımladığınız klasör üzerinden yapılır.

Çapraz Fiş ve Belge Gönderimleri

Tanımlı firmalar arasında çapraz fiş ve belge gönderimlerini (fatura, irsaliye...) gerçekleştirmenize olanak sağlar.

Aktarılabilir Kayıtlar

İstediğiniz anda; transfer edilecek kayıtlar ve fişler, cari hesap kartları, malzeme sınıfı kartları, fiyat kartları, malzeme fişleri, sipariş bilgileri, irsaliye bilgileri, fatura ve muhasebe fişlerinizi Logo ürünlerine aktara bilme imkanı sunar