e-Müstahsil Makbuzu ile işini dijital ortama taşıyan işletmeler kazanıyor!

e-Müstahsil Makbuzu, müstahsil makbuzlarının Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun şekilde elektronik ortamda oluştuurlması ve raporlanmasını sağlar.

e-Müstahsil Makbuzu kullanan kullanıcılarımız, e-Logo'nun güvenli sistemi sayesinde veri kaybı yaşamadan kolay bir şekilde işlemlerini gerçekleştirebilir, elektronik arşivleme yapabilir.Böylece iş süreçlerini hızlanırken, zaman ve maliyet tasarrufu ile verimlilik artar!

Logo e-Müstahsil Makbuzu Kampanya