2021-10-07

Personel Muhasebe Bağlantı Kodu Parametreleri

Personel Muhasebe Bağlantı Kodu Parametreleri

Personel Muhasebe Bağlantı Kodu Parametreleri

Personel Muhasebe Bağlantı Kodu Parametreleri

 Go 3,Tiger 3 ve Tiger 3 Enterprise ürünleri, Bordroplus ürünü ile entegre çalışarak, puantaj kartlarındaki toplam tutarların tanımlanan muhasebe bağlantı kodlarına göre muhasebeleştirilmesini sağlamaktadır.

Bunun sağlanması için öncelikle Go 3 ürününde Diğer İşlemler-Çalışma Bilgileri-Muhasebe parametrelerinde, Tiger 3 ve Tiger 3 Enterprise ürününde ise Ticari Sistem Yönetimi-Tanımlar-Muhasebe parametrelerinde "Personel Yönetimi Kataloğu" seçeneğinde entegre çalışılacak BordroPlus ürününün dizini seçilmelidir.Ayrıca "Personel Yönetimi Firma Numarası" parametresinde ise Bordroplus ürünündeki entegrasyonun sağlanacağı firma numarası belirtilmelidir.

Personelmuhasebe001

Bu işlem adımları sonrasında Muhasebe Bağlantı Kodları ekranında "Personel Muhasebe Kodları" seçeneği görüntülenmeye başlayacaktır.

Personelmuhasebe002

 Personel Muhasebe Kodları ekranında entegrasyon için gerekli olan muhasebe hesap kod bilgisinin ve puantaj kartlarındaki tutar tiplerinin tanımlanması gerekmektedir.Hangi tutarların tanımlanacağı açılan ekranda "Hesaplama" bölümünde girilir. Bu bölümde listeden parametre seçimleri yapılabilmektedir.Parametreler ve açıklamaları şu şekildedir:

P101-199 : Mesai Kazancı (Brüt)

P100'lü parametreler için tanımlanan muhasebe hesap kodları için mesai kazançlarının brüt toplamlarının muhasebe fişine yansımasını sağlar.BordroPlus ürününde tanımlanmış olan mesai parametrelerinin kayıt numarasına göre puantaj toplamları muhasebeleştirilecektir.

Örnek:Bordroplus ürününde 3 No'lu mesai için puantaj kartında veri girişi yapılmış ise bu mesainin brüt tutarı P103 formülü ile muhasebe yansıyacaktır.

P2101-2199 : Mesai Kazancı (Net)

P2100'lü parametreler için tanımlanan muhasebe hesap kodları için mesai kazançlarının net toplamlarının muhasebe fişine yansımasını sağlar.

Örnek:Bordroplus ürününde 2 No'lu mesai için puantaj kartında veri girişi yapılmış ise bu mesainin net tutarı P2102 formülü ile muhasebe yansıyacaktır.

P201-299 : Fazla Mesai Kazancı (Brüt)

P200'lü parametreler için tanımlanan muhasebe hesap kodları için ek mesai kazançlarının brüt toplamlarının muhasebe fişine yansımasını sağlar.

P2201-2299 : Fazla Mesai Kazancı (Net)

P2200'lü parametreler için tanımlanan muhasebe hesap kodları için ek mesai kazançlarının net toplamlarının muhasebe fişine yansımasını sağlar.

P301-399 : Sosyal Yardımlar (Brüt)

P300'lü parametreler için tanımlanan muhasebe hesap kodları için verilen sosyal yardımların brüt toplamlarının muhasebe fişine yansımasını sağlar.BordroPlus ürününde tanımlanmış olan sosyal yardım parametrelerinin kayıt numarasına göre puantaj toplamları muhasebeleştirilecektir.

Örnek:BordroPlus ürününde 4 No'lu sosyal yardım tanımına değer giriliyorsa bu parametrenin brüt tutarının muhasebe fişine yansıması için P304 formülü kullanılmalıdır.

P2001-2099 : Sosyal Yardımlar (Net)

P2000'li parametreler için tanımlanan muhasebe hesap kodları için verilen sosyal yardımların net toplamlarının muhasebe fişine yansımasını sağlar.

P401-499 : Ek Ödemeler (Brüt)

P400'lü parametreler için tanımlanan muhasebe hesap kodları için verilen ek ödemelerin brüt toplamlarının muhasebe fişine yansımasını sağlar.BordroPlus ürününde tanımlanmış olan ek ödeme parametrelerinin kayıt numarasına göre puantaj toplamları muhasebeleştirilecektir.

P2301-2399 : Ek Ödemeler (Net)

P2300'lü parametreler için tanımlanan muhasebe hesap kodları için verilen ek ödemelerin net toplamlarının muhasebe fişine yansımasını sağlar.

P501-599 : Ek Kesintiler

P500'lü parametreler için tanımlanan muhasebe hesap kodları için verilen ek kesinti değerlerinin muhasebe fişine yansımasını sağlar.

P601-630 SSK Primleri (İşçi+İşveren)

SGK prim toplamlarının (İşçi+İşveren) prim bazında muhasebeleşmesi sağlanır.

P601 - Kısa Vadeli Sigorta Kolları Prim Toplamı

P605 - Malülen Yaşlılık Ölüm Sigortası Prim Toplamı (İşçi+İşveren)

P606 - SGDP Prim Toplamı( İşçi+İşveren)

P607 - İşsizlik Sigortası Prim Toplamı (İşçi+İşveren)

P608 - Genel Sağlık Sigortası Prim Toplamı (İşçi+İşveren)

Yeni bir sigorta kesinti grubu eklenmesi ihtimaline karşılık P630'a kadar olan parametreler rezerve edilmişlerdir.

P631-660 İşçi SSK Primleri

SGK işçi prim toplamlarının prim bazında muhasebeleşmesi sağlanır.

 P635 - Malülen Yaşlılık Ölüm Sigortası İşçi Prim Toplamı 

  P636 - SGDP İşçi Prim Toplamı

 P637 - İşsizlik Sigortası İşçi Prim Toplamı 

 P638 - Genel Sağlık Sigortası İşçi Prim Toplamı 

 Yeni bir sigorta kesinti grubu eklenmesi ihtimaline karşılık P660'a kadar olan parametreler rezerve edilmişlerdir.

 P661-690 İşveren SSK Primleri

 SGK işveren prim toplamlarının prim bazında muhasebeleşmesi sağlanır.

 P661 - Kısa Vadeli Sigorta Kolları İşveren Prim Toplamı

P665 - Malülen Yaşlılık Ölüm Sigortası İşveren Prim Toplamı 

 P666 - SGDP İşveren Prim Toplamı

  P667 - İşsizlik Sigortası İşveren Prim Toplamı 

 P668 - Genel Sağlık Sigortası İşveren Prim Toplamı 

Yeni bir sigorta kesinti grubu eklenmesi ihtimaline karşılık P690'a kadar olan parametreler rezerve edilmişlerdir.

P901-950 : Borç Kesintileri

Borç tanım tiplerine göre toplam borç tutarlarının muhasebeleşmesi sağlanır.Örnek olarak BordroPlus ürününde İcra tipinde bir borç tanımı eklendiği zaman bu borç tanımının tanım tipi "7"'dir.PNTLINE tablosunda da bu borç satırları TYP değeri 5 ve NR değeri 7 olan satırlarda bulunur.Bu satırların toplam tutarları P907 parametresi ile muhasebeleştirilir.

P901 - İş Avansı Toplam Borç Tutarları

P902 - Taksitli Borç Toplam Borç Tutarları

P903 - Maaş Avansı Toplam Borç Tutarları

P904 - Oyak İkraz Toplam Borç Tutarları

P905 - Oyak İcra Toplam Borç Tutarları

P906 - Oyak Mesken Toplam Borç Tutarları

P907 - İcra Toplam Borç Tutarları

P908 - Hizmet Borçlanması Toplam Borç Tutarları

P1501-1550 : İş Avansı

Puantajlara yansıtılmış olan "İş Avansı" tipindeki borç tutarlarının, borç tanımı içerisindeki "Sıra Numarası" değerine göre ayrı ayrı muhasebeleşmesi sağlanır.BordroPlus ürününde birden çok "İş Avansı" tipinde borç tanımları eklenebilir.Bu tanımların içerisinde her biri için ayrı ayrı sıra numarası verilerek puantaj kartına yansıyan tutarlar ayrı ayrı muhasebeleştirilebilir.Örnek olarak BordroPlus ürününde sıra numarası 4 olan bir iş avansının puantaj kartına girilen tutarları P1504 parametresi ile muhasebeleştirilir.

P1551-1600 : Taksitli Borç

Puantajlara yansıtılmış olan "Taksitli Borç" tipindeki borç tutarlarının, borç tanımı içerisindeki "Sıra Numarası" değerine göre ayrı ayrı muhasebeleşmesi sağlanır.

P1601-1650 : Maaş Avansı

Puantajlara yansıtılmış olan "Maaş Avansı" tipindeki borç tutarlarının, borç tanımı içerisindeki "Sıra Numarası" değerine göre ayrı ayrı muhasebeleşmesi sağlanır.

P1651-P1700 : OYAK İkraz

Puantajlara yansıtılmış olan "OYAK İkraz" tipindeki borç tutarlarının, borç tanımı içerisindeki "Sıra Numarası" değerine göre ayrı ayrı muhasebeleşmesi sağlanır.

P1701-P1750 : OYAK İcra

Puantajlara yansıtılmış olan "OYAK İcra" tipindeki borç tutarlarının, borç tanımı içerisindeki "Sıra Numarası" değerine göre ayrı ayrı muhasebeleşmesi sağlanır.

P1751-1800 : OYAK Mesken

Puantajlara yansıtılmış olan "OYAK Mesken" tipindeki borç tutarlarının, borç tanımı içerisindeki "Sıra Numarası" değerine göre ayrı ayrı muhasebeleşmesi sağlanır.

P1801-1850 : İcra

Puantajlara yansıtılmış olan "İcra" tipindeki borç tutarlarının, borç tanımı içerisindeki "Sıra Numarası" değerine göre ayrı ayrı muhasebeleşmesi sağlanır.

P1851-1900 : Hizmet Borçlanması

Puantajlara yansıtılmış olan "Hizmet Borçlanması" tipindeki borç tutarlarının, borç tanımı içerisindeki "Sıra Numarası" değerine göre ayrı ayrı muhasebeleşmesi sağlanır.

P1101-1199 : Mesailer (İşveren SSK Primleri Toplamı)

P1100'lü parametreler ile SGK İşveren kesintileri toplamının mesai bazında tutarlarının muhasebeleşmesi sağlanır.

P1201-1299 : Fazla Mesailer (İşveren SSK Primleri Toplamı)

P1200'lü parametreler ile SGK İşveren kesintileri toplamının fazla mesai bazında tutarlarının muhasebeleşmesi sağlanır.

P1301-1399 : Sosyal Yardımlar (İşveren SSK Primleri Toplamı)

P1300'lü parametreler ile SGK İşveren kesintileri toplamının sosyal yardım bazında tutarlarının muhasebeleşmesi sağlanır.

P1401-1499 : Ek Ödemeler (İşveren SSK Primleri Toplamı)

P1400'lü parametreler ile SGK İşveren kesintileri toplamınınek ödeme bazında tutarlarının muhasebeleşmesi sağlanır.

 

P11 : Toplam SSK Primi (İşçi+İşveren)  İşçi ve İşveren SGK prim toplamlarının muhasebeleşmesi sağlanır.

P12 : Toplam işçi SSK Primi  İşçi SSK prim toplamlarının muhasebeleşmesi sağlanır.

P13 : Toplam İşveren SSK Primi  İşveren SSK prim toplamlarının muhasebeleşmesi sağlanır.

P15 : Nakdi Ödemeler Toplamı Puantaj kartında ödeme şekli "Nakdi" olan ödeme toplamlarının muhasebeleşmesi sağlanır.

P16 : Ayni Ödemeler Toplamı Puantaj kartında ödeme şekli "Ayni" Ödeme toplamlarının muhasebeleşmesi sağlanır.

P17 : Net Ödemeler Toplamı Puantaj kartındaki "Net Ödenecek" tutarının muhasebeleşmesi sağlanır.

P18 : İstihkaklar Toplamı Puantaj kartındaki "Net İstihkak" tutarının muhasebeleşmesi sağlanır.

P25 : Toplam Mesai Kazançları  Puantaj kartı "Hesaplar" penceresindeki "Ödemeler" başlığı altındaki "Mesai Kazançları" değerlerinin muhasebeleşmesi sağlanır

P26 : Toplam Ek Mesai Kazançları Puantaj kartı "Hesaplar" penceresindeki "Ödemeler" başlığı altındaki "Ek Mesailer" değerlerinin muhasebeleşmesi sağlanır.

P27 : Toplam Sosyal Yardımlar Puantaj kartı "Hesaplar" penceresindeki "Ödemeler" başlığı altındaki "Sosyal Yardımlar" değerlerinin muhasebeleşmesi sağlanır.

P28 : Toplam Ek Ödemeler Puantaj kartı "Hesaplar" penceresindeki "Ödemeler" başlığı altındaki "Ek Ödemeler" değerlerinin muhasebeleşmesi sağlanır.

P29 : Kesintiler Toplamı (İşçi+İşveren) Toplam kesinti tutarının muhasebeleşmesi sağlanır.

P30 : Yasal Kesintiler Toplamı Puantaj kartı "Hesaplar" penceresindeki "Yasal Kesintiler Toplamı" değerinin muhasebeleşmesi sağlanır.

P31 : İşçi Kesintileri Toplamı Puantaj kartında İşveren Payı olmayan ek kesinti tutarlarının toplamının muhasebeleşmesi sağlanır.(Kurum çalışma parametresinde "İşveren Hisse Oranı" 0 olan ek kesinti tanımlarının puantaj toplamı)

P32 : İşveren Kesintileri Toplamı Puantaj kartında İşveren Payı olan ek kesinti tutarlarının toplamının muhasebeleşmesi sağlanır.(Kurum çalışma parametresinde "İşveren Hisse Oranı" 100 olan ek kesinti tanımlarının  puantaj toplamı)

P33: Borç Kesintileri Toplamı Puantaj kartı "Hesaplar" penceresindeki "Borç Kesintileri Toplamı" değerinin muhasebeleşmesi sağlanır.

P34 : Önceki Dönem Ters Bakiyeler Puantaj kartındaki Önceki dönem Ters Bakiye  değerinin muhasebeleşmesi sağlanır.

P35 : Toplam Oluşan Ters Bakiyeler Puantaj kartındaki Toplam Oluşan Ters Bakiye  değerinin muhasebeleşmesi sağlanır.

P36 : Toplam Oluşan Yuvarlama Farkları Puantaj kartı "Hesaplar" penceresindeki "Yuvarlama Farkı" değerinin muhasebeleşmesi sağlanır.

P37 : Toplam Aktarılan Yuvarlama Farkı Her puantaj döneminde oluşan yuvarlama farklarının toplanıp bir sonraki döneme aktarılması ile oluşan tutarın muhasebeleşmesi sağlanır. 

P38 : Özel Gider İndirimi 

P39 : Toplam Gelir Vergisi Puantaj kartındaki hesaplanmış olan, personelin ödeyeceği Toplam Gelir Vergisi tutarlarının muhasebeleşmesi sağlanır.

P40 : Toplam SSDF Kesintisi Puantaj kartı "Hesaplar" penceresindeki "SSDF Kesintisi" değerinin muhasebeleşmesi sağlanır.

P41 : Toplam Damga Vergisi Damga vergisi toplamlarının muhasebeleşmesi sağlanır.

P42 : Asgari Geçim İndirimi Asgari geçim indirimi tutarlarının muhasebeleşmesi sağlanır.

P43 : Hazinece Karşılanacak Olan İşveren Primi Puantaj kartlarında hesaplanmış olan "Hazinece Karşılanacak Olan İşveren Prim" toplamlarının muhasebeleşmesi sağlanır.

P44 : İşsizlik Fonunca Karşılanacak Olan İşveren Primi Puantaj kartlarında hesaplanmış olan "İşsizlik Fonunca Karşılanacak Olan İşveren Prim" toplamlarının muhasebeleşmesi sağlanır.

P45 : Arge Yasasına Göre karşılanacak SSK Teşvik Tutarı Arge kapsamında çalışan personellerin puantaj kartlarında hesaplanan SGK istisna toplamlarının muhasebeleşmesi sağlanır.

P46 : Arge Gelir Vergsi İstisnası Arge kapsamında çalışan personellerin puantaj kartlarında hesaplanan gelir vergisi istisna toplamlarının muhasebeleşmesi sağlanır.

P47 : Kısa Vad. Sig. Kol. (4/a Emekli) 4/a Emekli statüsünde çalışan personellerin işveren tarafından karşılanan Kısa Vadeli Sigorta Kolları prim toplamlarının muhasebeleşmesi sağlanır.

P48 : Kısa Vad. Sig. Kol. (Normal) 4/a Normal statüsünde çalışan personellerin işveren tarafından karşılanan Kısa Vadeli Sigorta Kolları prim toplamlarının muhasebeleşmesi sağlanır.

P49 : İşsizlik Fonunca Karşılanacak Olan İşçi Primi Puantaj kartlarında hesaplanmış olan "İşsizlik Fonunca Karşılanacak Olan İşçi Prim" toplamlarının muhasebeleşmesi sağlanır.

P50 : Ekonomi Bakanlığınca Karşılanacak Olan İşveren Primi Puantaj kartlarında hesaplanmış olan "Ekonomi Bakanlığınca Karşılanacak Olan İşçi Prim" toplamlarının muhasebeleşmesi sağlanır.

P51 : Devreden SGK Prim Farkı Devreden SGK priminden kaynaklanan prim farklarının muhasebeleşmesi sağlanır.