2021-09-29

LogoConnect Ticari Sistem Entegrasyonu

LogoConnect Ticari Sistem Entegrasyonu

LogoConnect Ticari Sistem Entegrasyonu

LogoConnect Nedir?

LogoConnect, Logo Yazılım tarafından geliştirilmiş olup GO Plus, GO3, Tiger Plus,Tiger Enterprise,Unity2 kullanıcılarının ve ticari sistem bağımsız kullanıcıların versiyon farkı gözetmeksizin birbirleri arasındaki veri transferini gerçekleştirdikleri gönderim aracıdır.

 Logo ürünlerine sahip olan işletmeler birbirlerine malzeme bilgilerini, siparişlerini, fatura ve irsaliyelerini LogoConnect sunucusu üzerinden gönderebilirler.

Sipariş ve fatura gönderimlerini parametlerde yapacakları düzenlemelerle entegreli bir şekilde yapabilirler.Böylece bir müşterinin paketleyip sunucuya gönderdiği alınan sipariş fişi ya da mal alım faturası karşı taraftaki müşteriye verilen sipariş fişi ya da satış faturasına dönüştürülerek ulaştırılır.

LOGOCONNECT kullanıcıları birbirleri arasında gönderecekleri sipariş, irsaliye, fatura ve mahsup fişlerini kullandıkları Logo uygulamasında ilgili program bölümlerinde kaydederler.Bu belgelere LogoConnect üzerinden ulaşıp hangi cari hesaba göndereceğini ve gönderim tipini belirterek paketler oluşturulur ve belirledikleri cari hesaba gönderilir.

Connect kurulumu ve gerekli ayarların yapılması durumunda ticari programda girilmiş fiş üzerinden doğrudan gönderim yapabilmesi sağlanmıştır.Bu durumda kullanıcı LogoConnect programıan girmeden otomatik olarak entegreyi sağlayacaktır.

LogoConnect Kullanıcı Girişi

 LogoConnect ile Transfer Edilecek Kayıtlar ve Fişler

•             Cari Hesap Kartları

•             Malzeme ( Sınıfı ) Kartları

•             Fiyat Kartları

•             Malzeme Fişleri

•             Sipariş

•             İrsaliye

•             Fatura

•             Muhasebe Fişleri

Etiketler