2021-11-01

Logo Yazılım dan BordroPlus 4.46.00.00 Sürüm Duyurusu

Logo Yazılım dan BordroPlus 4.46.00.00 Sürüm Duyurusu

Logo Yazılım dan BordroPlus 4.46.00.00 Sürüm Duyurusu

Logo Yazılım'dan BordroPlus 4.46.00.00 Sürüm Duyurusu

Logo İK ürünleri için BordroPlus 4.46.00.00 sürümü kullanıma sunulmuştur. BordroPlus 4.46.00.00 sürümünde yapılan düzeltme ve geliştirmeler aşağıda yer almakta olup sürüm dosyalarına Logo Yazılım İndirme Merkezinden erişebilirsiniz. Logo BordroPlus 4.46.00.00 sürümünü kullanıma geçmeden önce tüm yedeklerin alınmasını tavsiye ederiz.Logo Bordro Plus ürünüyle ilgili detaylı bilgi almak için bize ulaşabilirsiniz.

 

 Uyarılar:

 Ürünlerimizde Microsoft .Net Framework 4.0 özellikleri kullanılmaya başlandığından hem sunucularda hem de istemci terminallerde Microsoft .Net Framework 4.0 kurulmuş olmalıdır. Eğer sunucu veya istemci bilgisayarlarda Microsoft .Net Framework 4.0 kurulu değilse programı yükleme ve programa giriş sırasında uyarı alınacaktır. Microsoft .Net Framework 4.0 kurmak için bu bağlantı kullanılabilir.

Logo BordroPlus 4.46.00.00 Sürüm Maddeleri;

  Kayıt Nr Ürün Tanım ve Açıklama
1 WINHR-16179 Bordro Plus Bordro
alt alt Kayıtlar - Puantaj Kartları
SGK'nın 2017-10 No'lu Genelgesine İstinaden 687 Sayılı Kanun Kapsamında 2017 Yılında Tescil Edilen İşyerleri İçin Destek Tutarının Yarısı Kadar Teşvik Hesaplatılabilmelidir.
SGK'nın 2017-10 No'lu Genelgesine İstinaden 687 Sayılı kanun kapsamında 2017 yılında tescil edilen işyerleri için destek tutarının yarısı kadar SGK teşviği hesaplatılabilmesi sağlandı. Bu kapsamda sicil kartı istihdam yasası seçeneklerine "1687 Sayılı Kanun Teşviği" seçeneği eklenmiştir. Not: Puantaj hesaplar penceresi ve raporlarda 687 sayılı kanun ile aynı alanlar kullanılmaktadır.
2 WINHR-16173 Bordro Plus Bordro
alt alt İşlemler - *
Bireysel Emeklilik Firma İsmi Belirtilmemiş Olarak Kaydedilen Sözleşme Tanımları Olması Durumunda Bireysel Emeklilik Veri Aktarımı Ekranı Açılmıyor.
“Bireysel Emeklilik Firma İsmi: Belirtilmemiş” olarak kaydedilen sözleşme tanımları olması durumunda “Bireysel Emeklilik Veri Aktarımı” ekranı açılmıyordu, düzeltildi.
3 WINHR-16142 Bordro Plus Bordro
alt alt Kayıtlar - Puantaj Kartları
Ara Dönem Kullanımı İle Birden Fazla Puantaj Olması Durumunda Puantaj Bazında Hesaplanan Bes Tutarı ile Toplam Bes Tutarı Arasında Fark Oluşuyor.
Ara dönem kullanımı ile birden fazla puantaj olması durumunda puantaj bazında hesaplanan bes tutarı ile toplam sgk matrahı üzerinden hesaplanan toplam bes tutarı arasında fark oluşuyordu, düzeltildi.
4 WINHR-15985 Bordro Plus Bordro
alt alt Tanımlar - Puantaj Öndeğerleri
Aylık Ücret Alan Personeller İçin Ücretsiz İzin Kullanılması Durumunda Puantaj Öndeğerinde Kullanılan P750 [P_SSK Primine Esas Gün (Öndeğer)] Formülü ile Puantajda Sgk Prim Ödeme Günü Hatalı Hesaplanıyor.
Aylık ücret alan personellerin ücretsiz izin kullanması durumunda bordro parametrelerinde sgk eksik gün hesaplama şekli ayın gün sayısı üzerinden seçilmiş ise puantaj öndeğerinde kullanılan P750 [P_SSK Primine Esas Gün (Öndeğer)] formülü ile Sgk Prim Ödeme Günü hatalı hesaplanıyordu, düzeltildi.
5 WINHR-15943 Bordro Plus Bordro
alt alt Kayıtlar - Puantaj Kartları
Ar-ge Kapsamında Kısmi Zamanlı Çalışılması Durumunda Ar-ge Gelir Vergisi Teşviği Ar-ge’ye Esas Vergi Tutarından Agi’nin Tamamı Düşürülelerek Hesaplanabilmelidir.
AR-GE kapsamında kısmi zamanlı çalışılması durumunda AR-GE Gelir Vergisi Teşviği hesaplanırken AR-GE’ye esas vergi tutarından Agi’nin tamamının düşürülerek hesaplanabilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda bordro parametreleri “Ar-Ge Tam Çalışmayan Aylarda Asgari Geçim İndirimi: Kısmi Düşülecek/Tamamı Düşülecek” parametresi eklenmiştir.
6 WINHR-15935 Bordro Plus Bordro
alt alt Sosyal Sigorta Bildirgeleri - Aylık Prim ve Hizmet Belgesi
Aynı Ay İçerisinde İşyeri Değişikliği ve İşten Çıkış Kaydı Bulunan Personel APHB sinde İlk İşyerinde İki Satır Olarak Listeleniyor.
Aynı ay içerisinde işyeri değişikliği ve işten çıkış kaydı bulunan personel Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin ilk işyerinde iki satır olarak listeleniyordu, düzeltildi.
7 WINHR-15738 Bordro Plus Sicil Yönetimi
alt alt İşten Çıkış Bildirgeleri - *
İşten Ayrılış Bildirgesinde Ay İçinde Kanuni Değişikliği Olan Personel İçin İşe Giriş Tarihi Hatalı Listeleniyor.
İşten ayrılış bildirgesinde ay içinde kanuni değişikliği olan personel için işe giriş tarihi hatalı listeleniyordu, düzeltildi.
8 WINHR-15484 Bordro Plus Bordro
alt alt Kayıtlar - Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Kayıtları
Personelin Sosyal Güvenlik Statüsünün Yabancı Uyruklu veya Stajyer Olması Kontrol Edilerek Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Kayıtları Ekranında Listelenmemeli.
Bireysel emeklilik otomatik katılım kayıtları ekranında katılımcı eklenirken sadece sosyal güvenlik statüsü 4/a Normal,4/a Emekli ve 4/a Çırak olan personellerin listelenmesi sağlandı.
9 WINHR-15476 Bordro Plus Bordro
alt alt Kayıtlar - Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Kayıtları
Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Kayıtları Penceresinde Oran Kısmına Ondalıklı Rakam Yazılabilmelidir.
Bireysel emeklilik otomatik katılım kayıtları ekranında yer alan oran alanına ondalıklı rakam girilerek kesinti tutarının hesaplanabilmesi sağlandı.
10 WINHR-15449 Bordro Plus Sicil Yönetimi
alt alt Kayıtlar - İşten Çıkış Kayıtları
Kıdem Tazminatı Raporunda Yer Alan "Aylık Brüt Ücret" Bilgisi Kuruş Farkından Dolayı Hatalı Listelenmektedir.
Kıdem tazminatı raporunda yer alan "Aylık Brüt Ücret" bilgisi kuruş farkından dolayı hatalı listeleniyordu, düzeltildi.