2021-09-27

Logo e-Fatura Başvuru Süreci

Logo e-Fatura Başvuru Süreci

Logo e-Fatura Başvuru Süreci

Logo e-Fatura Başvuru Süreci

e-Fatura Uygulamasından Faydalanmak için Neler Yapılmalı?

Logo e-Faturaya Geçiş

1. GİB e-Fatura Uygulaması Başvurusu
  • e-Fatura işlemlerinde kullanacakları hesap bilgilerini edinebilmek için firmaların GİB’e doğrudan başvurmaları gerekmektedir.
  • Bunun için tüzel kişi mükelleflerin doldurmaları gereken “e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi’’ formuna ve için gerekli diğer belgelere http://www.efatura.gov.tr/web/guest/basvuru adresinden ulaşılabilmektedir.
2. Mali Mühür Başvurusu
  • Uygulamayı kullanmak için başvurusu uygun bulunan tüzel kişiler, düzenledikleri e-Faturaların değişmezliğini, bütünlüğünü ve kaynağının doğruluğunu garanti altına almak için Mali Mühür kullanmak zorundadırlar.
  • “Mali Mühür” cihazı için “Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi”nin doldurularak yetkili kişi veya kişiler tarafından imzalandıktan sonra GİB’e ulaştırılması gerekmektedir.
  • Sonrasında başvuruları uygun bulunanların kullanıcı hesapları tanımlanacaktır. Hesaplarının tanımlandığı bilgisi kendilerine iletilenler mali mühürlerinin temini (TÜBİTAK-UEKAE) işlemlerini yerine getirecektir.

Mali mühürün başvuru, işleyiş ve kullanımı ile ilgili tüm bilgi ve belgeler http://mm.kamusm.gov.tr adresinde yer almaktadır.

3. Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB’e) e-Fatura Entegrasyon Başvurusu

Yalnızca bilgi işlem kapasiteleri yeterli olan firmalar, belirlenen standartlara uygun entegrasyonu sağlamaları koşulu ile e-Fatura uygulamasını, doğrudan kendilerine ait bilgi işlem sistemleri aracılığı ile kullanabilirler.

Etiketler