2021-09-16

Logo Bordro Meslek Kodları

Logo Bordro Meslek Kodları

Logo Bordro Meslek Kodları

Logo Bordro ürününde SGK işe alım ve işten çıkış bildirgelerinde kullanmak üzere ilgili meslek kodları belirtilir.Meslek kodu tanımlamak için Ayarlar> Tip Tanımları menüsünden ulaşılabilir. Yeni kayıt yapılacak satırda, numara, değer ve tanım bilgileri tanımlanır.

Logo Bordro Meslek Kodu tanımlarına Sicil Kartları > Meslek Kodu alanından ulaşılır.Çıkan ekranda personelin mesleğine göre kod seçimi gerçekleştirilir.

Detaylı bilgi almak için Logo Destek hizmetimizden faydalanabilirsiniz.