2021-09-08

Logo Bordro Demirbaş Kayıtları

Logo Bordro Demirbaş Kayıtları

Logo Bordro Demirbaş Kayıtları

Logo Bordro Demirbaş Kayıtları

İşletmeler personel tarafından kullanılan demirbaşları kaydetmelidir.Bu işlemi Logo Bordro Plus'ta Demirbaş Tanımları sekmesine girerek listeyebilirsiniz.Kullanılan her demirbaş için alt bilgiyi kaydetmek için ekle seçeneğine tıklanır.Hangi personelin hangi demirbaşı kullandığını personele ait sicil kartına bağlı demirbaşlar seçeneğiyle belirlenir.  

  • Demirbaş Kodu: Tanımlanan demirbaşın kodudur. 
  • Adı: Demirbaşın adı ya da açıklayıcı bilgisidir. 
  • Kurum: Birden fazla firma ile çalışma sözkonusu ise demirbaşın hangi kurum tarafından kullanıldığını belirtir. Tanımlı kurumlar listelenir ve ilgili kurum seçilir. Eğer tanımlı tüm kurumlar tarafından kullanılıyorsa Hepsi seçilir. 
  • Adet: Tanımlanan demirbaştan elde kaç adet olduğu bu alanda belirtilir. 
  • Kullanımdaki Adet: Tanımlanan demirbaşın kaç tanesinin kullanımda olduğunu yani bir personele bağlı olduğunu gösterir. Kayıtlı demirbaşların hangi personel tarafından kullanıldığı süreleri vb bilgiler her personelin sicil kartında Bağlı demirbaşlar seçeneği ile belirlenir.
  • Iskarta Adedi: Durumu hurda, zayi ya da hibe olan demirbaş sayısıdır. Iskarta durumu personel sicil kartında bağlı demirbaşlar seçeneği ile belirlenir. 
  • Kalan Adet: Iskarta durumda olmayan demirbaş sayısıdır. Toplam demirbaş sayısından ıskarta toplamının çıkarılması sonucu elde edilen değerdir.