2021-11-30

e-İrsaliye ve e-Müstahsil Makbuzu Hakkında Bilgilendirme

e-İrsaliye ve e-Müstahsil Makbuzu Hakkında Bilgilendirme

e-İrsaliye ve e-Müstahsil Makbuzu Hakkında Bilgilendirme

e-İrsaliye ve e-Müstahsil Makbuzu Hakkında Bilgilendirme

Sevk İrsaliyesi”, “Müstahsil Makbuzu” ve “Serbest Meslek Makbuzu belgelerinin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen format ve standartlara göre elektronik ortamda, elektronik sertifika ile imzalanarak düzenlenmesi, alıcısına iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesini konu alan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı yayınlanmıştır.

Tebliğde yer alan bilgiye göre e-Fatura mükellefleri; 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren her üç uygulamaya da gönüllü geçiş yapabilecekler.

e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu: 1 Temmuz 2018

e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu: 1 Temmuz 2018

e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu ; 2016 yılı gayri safi hasılatı (kollektif, adi komandit şirket veya adi ortaklık halinde faaliyet gösterenlerin bu ortaklıklardan aldıkları paylar dahil) 50 bin TL ve üzeri olan serbest meslek erbaplarının 1/7/2018 tarihine kadar uygulamaya dahil olması ve bu tarihlerden itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur. 1/1/2019 tarihinden itibaren ise; gayrisafi hasılat tutarına bakılmaksızın tüm serbest meslek erbaplarının,  söz konusu uygulamaya dahil olması ve bu tarihten itibaren serbest meslek makbuzu belgelerini e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur.

GİB tarafından yayınlanan Tebliğ Taslağına ulaşmak için  tıklayınız.