2021-10-25

e-Arşivin Faydaları

e-Arşivin Faydaları

e-Arşivin Faydaları

e-Arşivin Faydaları

e-Arşiv uygulamasına geçen işletmeler, tüm faturalarını elektronik ortamda oluşturup hukuki süresi boyunca yine  aynı şekilde elektronik ortamda muhafaza edebilirler.

Firmalar e-Fatura mükellefi ya da tüketici olması durumunda, elektronik ortamda faturalarını gönderip alabilirler.Çok sayıda fatura gönderrimi yapan işletmeler için dağıtım, arşivleme ve iş gücünde büyük kazanımlar sağlayan e-Arşiv uygulaması, gün geçtiktçe yaygınlaşmaktadır.

Arşivlemede kağıt masraflarını ortadan kaldıran e-Arşiv, kağıt tasarrufuna imkan sağlayarak doğa dostu uygulama haline gelmiştir.

Logo e-Arşiv'in Avantajları

• Pratik ve hızlı entegrasyon

• Yüksek hızda fatura işleme ve gönderme

• Doğaya dost, yüksek oranda kağıt tasarrufu 

• Fiziksel arşivleme maliyetlerinin ortadan kaldırılarak ofis giderlerinin azaltılması

• Geriye dönük fatura sorgulama işlemlerinin kolaylaşması

• Gelen/Giden fatura kaybının önlenmesi