Veri Toplama ve Raporlama

 

Konsolide Veriler
Sahada operasyon ile ilgili dağıtım kanallarında oluşan tüm verilerin (Fatura, Sipariş, Stok, Müşteri Bilgileri) tek merkezde ve doğru bir şekilde toplanmasını, kalite kontrolünü, güncel kalmasını mümkün kılar. Alınan verilerin merkezi olarak doğrulanması ve geri besleme ile kaynağında düzeltilmesi, sahada kullanılan tüm ortak verilerin merkezden gönderilmesi ile kalitesi çok yüksek bir veritabanı oluşturmaya imkan verir. Merkezi ERPçözümleriyle entegrasyon imkanı sunarak, sistemler arasında ortak bir dil oluşturur.
Hızlı ve Doğru Analizler
Hızlı ve Doğru Analizler
Toplama aşamasında tutarlılığı ve doğruluğu sağlanmış olan veri, raporların güvenilir sonuç üretmesine zemin hazırlar. Sahadaki verilerin doğru konsolidasyonu, doğru ve hızlı analizler yapılmasını mümkün kılar. Kullanıcı yetkilendirme fonksiyonunun esnekliği ve  istenilen sayıda hiyerarşi ve gruplamaya olanak tanıması sayesinde raporlama daha hızlı yapılır. İşletmenin ihtiyaçları doğrultusunda özelleştirilen raporlar ile tüm satış ve dağıtım kanalına ait verilerin  merkezden analiz edilmesine olanak sağlar. Hedef başarı ölçütlerinin kontrolünü ve verimlilik analizlerinin yapılmasını kolaylaştırır.
Etkin Tahminleme
Etkin Tahminleme
Merkeze toplanan veriler üzerinden hazırlanan raporlamalar ile satış ekiplerine kendi müşterilerini ve bölgelerini analiz edebilme imkanı sunar. Geçmişe yönelik satış kârlılık analizleri ve geleceğe yönelik tahminleme yapılabilir. Çok yönlü kârlılık analizleri ve coğrafyaya göre hazırlanabilen görsel analizler ile yönetim kadrosuna geniş bir bakış açısı sunarken, doğru kararlar alınmasına ve stratejiler oluşturulmasına olanak sağlar. Kullanıcı öngörü ve analizini kolaylaştırmak adına Satış / Karlılık Takibi, Karlılık Simülasyonu, Ziyaret Aktivite Analizi, Sipariş Önerisi, Hedef Takibi / Analizi gibi raporlar alınabilir.
Mobil Erişim İmkanı
Mobil Erişim İmkanı
Satış ve dağıtım süreçlerinize ait verilere mobil cihazlarınızdan erişim sağlayabilir, veri girişi yapabilir ve raporlar alabilirsiniz. Yer ve zamandan bağımsız olarak operasyonlarınızı yönetme ve analiz etme imkanı sağlar.