Ağ Teknolojileri

 

Ağ teknolojileri yatırımları, kullanılan altyapının imkânlarından tam anlamıyla yararlanılmadığı için çoğu kez atıl kalır.

Yerel ağ ve geniş alan ağ alanında sunduğumuz hizmetleri, kurulan ağ yapısının doğru yönetimi ile tamamlıyoruz. Bilişim terminolojisinde Network Management olarak bilinen ağ yönetimi; ağ trafiğinin izlenmesi, tıkanıklıkların tespiti ve performansın arttırılması gibi hizmetleri kapsar.

Farklı büyüklükteki ve heterojen yapıdaki ağ sistemlerinizde ihtiyaç duyduğunuz yönetim ve danışmanlık hizmetleri için sınırsız çözüm alternatifleriyle sizi bekliyoruz.