Hazine Yönetimi

 

Etkin Hazine Operasyonu Yönetimi
Hazine Yönetimi çözümleri, banka, döviz, nakit akışı ve kredi işlemlerinin merkezden yönetilirken,  ödemelerin etkin bir şekilde takibinin yapılmasını mümkün kılar. Teminat ve risk yönetimi süreçlerinin hızlı ve kolay bir şekilde  yapılmasına olanak sunar. Ödeme talimatlarının otomatik olarak hazırlanmasını,  bankalar ile entegre edilmesini ve bankalardan farklı yollarla gelen verilerin otomatik kaydedilmesini sağlayarak hazine operasyon işlemlerinde zaman ve iş gücü tasarrufu sağlar.
Geniş Raporlama Seçenekleri
Geniş Raporlama Seçenekleri
Farklı kaynaklarda takip edilen verilerin kayıt altında tutularak tek bir yerden kolayca takip edilmesi ve raporlanmasını sağlar. İşletmenizin ihtiyaçları doğrultusunda rapor yapılarını oluşturularak yönetim karar süreçlerinde destek olur.
Onay Süreçlerinde Hız ve Güvenlik
Onay Süreçlerinde Hız ve Güvenlik
Gelişmiş yetkilendirme yapısı birimlere ve kullanıcılara yetki tanımlarında esneklik sağlarken, iş akış ve veri güvenliği yönetiminde kabiliyetini artırır. Mobil imzayı destekleyen altyapısı ile onay mekanizmalarının hızla işleyerek operasyonel hızın artırılmasını sağlar.
SOX ile Tam Uyum
SOX ile Tam Uyum
Hazine yönetim işlemlerinde  doğru veriye en hızlı bir şekilde ulaşılmasını, entegrasyon noktalarındaki bilgi transferlerinin en hızlı bir şekilde yapabilmesini ve  tüm bu süreçlerin  SOX (Sarbanes-Oxley) Yasası ile uyumlu gerçekleştirilmesini sağlar.
ERP Sistemleriyle Entegrasyon
ERP Sistemleriyle Entegrasyon
Hazine Yönetimi çözümü merkezde kullanılan ERP çözümleri ile entegre çalışarak hazine yönetimi süreçleri için sistemler arası veri tutarlılığının yanı sıra gerekli belgelerin kolay bir şekilde hazırlanıp sistemler arasında kolayca transferlerinin sağlanabilmesini ve operasyon hızının artırılmasını sağlar.