e-Arşiv

 

e-Arşiv Nedir?
e-Arşiv Faturası, Vergi Usul Kanunu uyarınca kağıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın; 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan şartlara uygun olarak elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkan sağlayan uygulamadır. e- Fatura kapsamı dışında kalan firma ve tüketicilere kesilen faturaların da elektronik ortamda düzenlenmelerine ve ikinci nüshasının elektronik olarak muhafaza ve ibraz edilmesine olanak sağlamaktadır. 
Süreçlerde Hız
Süreçlerde Hız
Logo e-Arşiv, fiş ve faturalarını milyonlarca müşteriye ulaştırmak zorunda olan  firmaların operasyonel yüklerini en aza indirmelerine yardımcı olur. Yüksek hızda fatura işleme ve gönderme imkanı sunar.
Veri Erişimi
Veri Erişimi
Verilere hızlı ve kolay bir şekilde istenildiği an ulaşılabilmesini, geriye dönük fatura sorgulama süreçlerinin kolaylaşmasın sağlarken, gelen/giden fatura kaybının önlenmesini mümkün kılar.
Maliyetlerde  Azalma
Maliyetlerde Azalma
İş gücü, arşivleme ve kağıt fatura gönderim maliyetlerini azaltarak ciddi oranda tasarruf edilmesini sağlar. 
Hızlı Kullanıma Alım
Hızlı Kullanıma Alım
Logo e-Arşiv uygulaması, firmanınızın süreçlerine ve kullandığınız ERP çözümüne kolay ve hızlı entegre olur.
e-Arşiv Danışma Hattı
e-Arşiv Danışma Hattı
Logo e-Arşiv uygulaması hakkında detaylı bilgi, destek veya teklif almak için  (0212) 674 92 93 numaradan bize ulaşabilirsiniz.