Terminal Bazında Numara Şablonu Kullanımı

Terminal Bazında Numara Şablonu Kullanımı

1.86.XX.XX versiyonu sonrasında terminal bazında kayıt numara şablonu kullanıma açılmıştır. Bu özellik ile her terminal için farklı şablonlar tanımlayarak kullanılması sağlanabilmektedir

Logo Kayıt Numaralama Şablonu

Kayıt numaraları her teminal için oluşturulan numara şablonuna göre oluşacaktır.

Logo Kayıt Numaralama Şablonu 

Not: Kayıt numaralama işlemlerinde terminal kontrolü yapılmayacaktır. Numaralama seçilen şablona göre terminal gözetmeksizin yapılacaktır. 

Benzer Gönderiler