Logo Bordro Meslek Kodları

Logo Bordro Meslek Kodları

Logo Bordro ürününde SGK işe alım ve işten çıkış bildirgelerinde kullanmak üzere ilgili meslek kodları belirtilir.Meslek kodu tanımlamak için Ayarlar> Tip Tanımları menüsünden ulaşılabilir. Yeni kayıt yapılacak satırda, numara, değer ve tanım bilgileri tanımlanır.

Logo Bordro Meslek Kodu tanımlarına Sicil Kartları > Meslek Kodu alanından ulaşılır.Çıkan ekranda personelin mesleğine göre kod seçimi gerçekleştirilir.

Detaylı bilgi almak için Logo Destek hizmetimizden faydalanabilirsiniz.

Benzer Gönderiler